Prowadzimy zapisy na nowy rok szkolny 2024-2025

Kontakt

KONTAKT LISTOWNY:

Jan III Sobieski School
8383 W Belmont Ave.
River Grove, IL 60171

GŁÓWNA SIEDZIBA:

MacArthur Middle School
700 N. Schoenbeck Rd
Prospect Heights, IL 60070

(773) 777-2223

contact@szkolapolska.com

FILIA W RIVER GROVE:

8383 W Belmont Ave.
River Grove, IL 60171

(847) 260 5299