Prowadzimy zapisy na nowy rok szkolny 2024-2025

Sponsorzy szkoły

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski”.

Nazwa zadania publicznego: Kolbe_ nowe szkoły_Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie i Turcji.

Nazwa działania: Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego w Prospect Heights – wsparcie bieżącej działalności

Kwota dotacji w 2023 r. : 21 921,26 zł

Kwota dotacji w 2024 r. : 25 177,43 zł

Całkowita wartość zadania publicznego:  1 050 264,00 zł

Zadanie publiczne ”Kolbe_ nowe szkoły_Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie i Turcji.”  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.