Prowadzimy zapisy na nowy rok szkolny 2024-2025

Patron

Słów kilka o patronie naszej szkoły

Jan III Sobieski

„Liczył lat czterdzieści pięć, a gdyby tron można zdobyć postawą piękną, i takby nań zasłużył. Słusznego wzrostu, pełnej twarzy, rysów regularnych, nosa orlego, oczu ognia pełnych, z fizjonomią szlachetną i otwartą – był pięknym w istocie. Nie stał się jeszcze naówczas tak otyłym jak później, co mu wiele wdzięku odjęło; pełnym był tylko w sobie, jak człowiek kwitnącego zdrowia, co się do sukni polskiej wybornie nadawało. Majestatyczną postacią, którą pochlebcy dworscy przyznają wszystkim panującym, obdarzyła go natura…”

JAN III SOBIESKI, bo to o nim mowa w wyżej cytowanym fragmencie należał do najwybitniejszych władców elekcyjnych Rzeczpospolitej, a w historii nowożytnej Europy zyskał miano obrońcy wiary chrześciajanskiej. Był autorem pogromu Turków pod Wiedniem i ocalił Europę przed zalewem potęgi muzułmańskiej. Na całym świecie jest automatycznie utożsamiany z Polską nie tylko jako wielki wódz, ale również jako wybitny polityk i mąż stanu.

Sukcesy militarne odnosił Sobieski dzięki niezwykłemu talentowi i wojskowej wiedzy. Był pierwszym polskim władcą, który zrezygnował z udziału w wojnach pospolitego ruszenia, a w jego armii dominującą rolę odgrywała husaria. Świetnie synchronizował działania wszystkich rodzajów broni. Jan III Sobieski potrafił niezwkle zręcznie manewrować dużymi oddziałami wojska i doskonale wykorzystywał naturalne właściwości terenu.

Na sukcesach militarnych nie kończą się zasługi Sobieskiego dla Polski. Jan III był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Znał kilka języków obcych: łacinę, francuski, turecki, niemiecki i włoski. Interesowały go nauki przyrodnicze, matematyka, filozofia, historia. Był miłośnikiem sztuki: architektury, rzeźby, malarstwa i poezji. Bardzo dużo czytał, sam posiadał jedną z najlepiej wyposażonych bibliotek w Polsce.

Ważne miejsce w życiu Sobieskiego zajmował mecenat artystyczny i kulturalny. Król otaczał opieką uczonych, artystów, pisarzy, astronomów oraz kompozytorów. Zbudował wiele pomników architektury barokowej, z których niewątpliwie najpiękniejszym jest pałac w Wilanowie. Przebudował też wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie.

Takie cechy Jana III Sobieskiego jak: miłość do Ojczyzny, oddanie sprawom państwa i zamiłowanie do wiedzy mogą być we współczesnych czasach wzorem dla wszystkich uczniów, a zwłaszcza tych przebywających za granicami Polski. Ten wspaniały człowiek może służyć za symbol jakim należy być Polakiem.

W dobie naszych czasów powinniśmy naśladować wartości, którymi kierował się nasz patron i które utożsamiał swoją osobą. Imię Jana III Sobieskiego jest swoistym wezwaniem i apelem skierowanym do każdego z nas osobiście. Musimy pielęgnować i kultywować nasze tradycje patriotyczne, aby następne pokolenia mogły wzrastać w duchu umiłowania do Ojczyzny. Jesteśmy przekonani, że wybór Jana III Sobieskiego na patrona naszej szkoły nie jest dziełem przypadku, lecz wynikiem przymyślanej decyzji popartej szeregiem trafnych  i uzasadnionych argumentów, a dowodem trafności naszego wyboru niech będzie  chociażby jedna wypowiedź króla z odezwy do żołnierzy przed bitwą pod Wiedniem w 1683 r.

NASZA SZKOŁA