Prowadzimy zapisy na nowy rok szkolny 2024-2025

Parada 3 Maja

Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita…

I nie tylko bo …

uczniowie, rodzice, nauczyciele naszej szkoły na paradzie trzeciomajowej w Chicago!