Prowadzimy zapisy na nowy rok szkolny 2024-2025

Polonijny Dzień Dwujęzyczności

untitled

15 października 2016 roku w naszej szkole obchodziliśmy Polonijny Dzień Dwujęzyczności. Oto przykłady w jaki sposób to się odbywało.
Klasa 1b wraz z klasą 1a wspólnie wykonały prace plastyczną – dwustronną flagę Polski i Ameryki.
W klasie 2 dzieci śpiewały hymn Polski i mówiły Pledge of allegiance. Następnie bawili się w państwa i miasta (jeśli nie znały nazwy po polsku zastępowały ją po angielsku ).
Uczniowie klasy trzeciej czytali wiersze Feliksa Konarskiego ” Rozmowa” i ” Bajka o wróbelkach”.
W grupach tłumaczyli książeczki z języka angielskiego na język polski.
W klasie 4 toczyła się rozmowa o języku. Który język jest nasz, polski czy angielski? Oczywiście zdania były podzielone ale na koniec wszyscy zgodzili się, że oba są nasze.Na koniec uczniowie bawili się w tłumaczy angielsko-polskich, było fajnie i wesoło.
Uczniowie klasy 5 prezentowali Swoje ulubione książki w języku polskim : czytali fragmenty, opowiadali ,o czym są ich książki. zachęcali Kolegów i Koleżanki z klasy do ich przeczytania.
W klasie 6 odbył się konkurs na najlepsze odczytanie polskich łamańców językowych, wszyscy uczniowie doskonale przygotowali się do konkursu. Jury, w skład którego wchodzili Rodzice uczniów, zdecydowało, ze zaszczytne 1 miejsce i tytuł Mistrza Mowy Polskiej zdobyła Julia Slobodzian. Wicemistrzami zostali wszyscy pozostali uczniowie. Gratulujemy wszystkim!!!
W klasie 8 było poważniej, dyskutowano nt. przyczyn emigracji kiedyś i dziś, warunków podróży, pracy, możliwości wyrównywania szans Polaków za granicą. Sytuacji w kraju ( polityka, wojny, emigracja „za chlebem”, kartki na produkty itp.) Zaakcentowano znaczenie i profity z umiejętności posługiwania się dwoma językami, podobieństwa i różnice w słownictwie młodzieży polskiej i amerykańskiej (amerykanizacja języka polskiego) . Przysłowia polskie i amerykańskie. Odczytano żartobliwe utwory o zwierzętach, ukazujących problem ludzi posługujących się tylko jednym językiem.
B. Pawlowski