Prowadzimy zapisy na nowy rok szkolny 2024-2025

Wycieczka do Kina

Film o Józefie Piłsudskim lekcją polskości.

28 września 2019 roku uczniowie klas 7 -10 naszej szkoły pod opieką nauczycieli i rodziców  na specjalnym seansie dla szkół polonijnych w kinie Pickwick Theatre w Park Ridge obejrzeli głośny film w reżyserii Michała Rosy pt. „Piłsudski”. Dla wszystkich był to szczególnie cenny przekaz w związku z ubiegłorocznymi obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wcześniej wszyscy uczniowie zapoznali się bliżej z tą tematyką na lekcjach języka polskiego i historii.