Prowadzimy zapisy na nowy rok szkolny 2024-2025

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Witaj szkoło!

I zaczęło się.

W sobotę 8 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Najpierw tradycyjnie spotkanie w cafeterii. Wiele ciepłych słów, powakacyjnych uśmiechów na widok szkolnych kolegów i koleżanek.

Powitaliśmy serdecznie wszystkich uczniów naszej szkoły, nauczycieli, a także  przybyłych gości, a przede wszystkim nowych  uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej  oraz zerówkowiczów. Miło było nam gościć rodziców, jak i powitać w naszych szeregach nowych nauczycieli.

Pani Dyrektor Beata Pawlowski w swoim przemówieniu przywitała wszystkich obecnych oraz zachęciła do wzmożonej pracy w nowym roku szkolnym.

Dzień rozpoczęcia roku szkolnego jest wyjątkowym dniem dla każdego pierwszaka. Rozpoczyna on edukację w szkole podstawowej z czym wiążą się nowe obowiązki. Uczniowie wszystkich klas po zakończonym spotkaniu udali się ze swoimi wychowawcami do poszczególnych klas w celu zapoznania się z planem lekcyjnym, jak również z wszelkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi ich nauki i obowiązkami w nowym roku szkolnym.

Tego dnia na terenach przylegających do naszej szkoły odbył się  również tradycyjny piknik szkolny. Pogoda nam dopisała. Pięknie świeciło słońce. Dzięki rodzicom i sponsorowi (KD MARKET w Mount Prospect) każdy uczeń mógł zjeść coś smacznego. Nauczyciele przygotowali dla dzieci gry i zabawy.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i mamy nadzieję, iż ten rok szkolny będzie owocny zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, a nauka  przyniesie naszym wychowankom wiele satysfakcji i same bardzo dobre oceny.