Prowadzimy zapisy na nowy rok szkolny 2024-2025

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 27 października 2018 roku o godzinie 10:00 w Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. W akademii brała udział społeczność szkolna: Dyrektor Szkoły – pani Beata Pawlowski, Prezydent Szkoły – pani Monika Nawrot, uczniowie klas pierwszych, rodzice pasowanych pierwszoklasistów, wychowawcy klas pierwszych – panie Ewelina Zielinska i Joanna Wysocka, nauczyciele szkoły, dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas II-XI. Odświętnie ubrani uczniowie klasy 1a i 1b zostali oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej.
Do ślubowania przystąpiło 19-stu uczniów , w tym 5 dziewczynek oraz 14 chłopców. Dzieci przeżywały bardzo tą ważną i podniosłą uroczystość. Pierwszaki przywitały licznie zebranych gości i pokazały swoje umiejętności w montażu artystyczno-muzycznym, na który złożyły się wiersze oraz piosenki. Zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie oraz wokalne. Tym samym udowodniły, że gotowe są zostać uczniami naszej szkoły. Widzowie nagradzali dzieci gromkimi brawami, a rodzice byli bardzo dumni ze swoich pociech.
Kolejnym etapem uroczystości było złożenie przez uczniów ślubowania. Pierwszoklasiści obiecali dbać o dobre imię szkoły, dobrze się uczyć i zachowywać oraz godnie reprezentować swoją szkołę. Po ślubowaniu pani Dyrektor pasowała każdego pierwszoklasistę na pełnoprawnego ucznia naszej szkoły dużym ołówkiem, a pani Prezydent, przedstawiciel rodziców i panie wychowawczynie wręczyły dzieciom okolicznościowe pamiątki i dyplomy.
Pasowanie na ucznia to uroczysty dzień nie tylko w życiu pierwszoklasistów, ale i całej szkoły, ponieważ społeczność szkolna wzbogaca się o grupę nowych uczniów.
Radosna chwila udzieliła się wszystkim i zapewne długo pozostanie w pamięci zarówno uczniów oraz ich rodziców. Szkoda, że taki dzień zdarza się tylko raz w życiu każdego malucha .
Życzymy pierwszoklasistom wspaniałych chwil spędzonych w szkole, prawdziwych przyjaźni oraz wielu sukcesów w nauce.